சமுத்திரக்கனியிடம் நிறைய கற்றுக் கொண்டேன்: அதுல்யா ரவி