'விஸ்வாசம்' வசூல் 100 கோடி; அதில் 50 கோடி டி.இமானுக்குத்தான் - டி.சிவா புகழாரம்