உண்மையா உழைச்சிருக்கோம், படம் ஓடலைனாலும் கவலை இல்ல! அமலா பால் அதிரடி