''50 பேரா? விரல்விட்டு எண்ணிப் பாரு! '' - பத்திரிகையாளரிடம் டி ஆர் ஆவேசம்

test