நானும், விஜய் சேதுபதியும் ஒன்றும் இல்லாமல் வந்தவர்கள்: கல்லூரி விழாவில் இளையராஜா