பிரபுதேவா, கார்த்திக் சுப்பராஜின் வசனங்கள் இல்லாத சினிமா