விஐபி 2 பெரிய வெற்றி, விஐபி 3 கண்டிப்பாக வரும்: தனுஷ் அறிவிப்பு