பாகுபலி சாதனையை 2.0 முறியடிக்க வேண்டும்: திருப்பூர் சுப்பிரமணியம்