‘கென்னடி கிளப்’ படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ‘கபடி கபடி’ வீடியோ பாடல்