எனது குறும்படத்தின் அப்பட்டமான காப்பி தான் கத்தி: இளைஞர் குற்றச்சாட்டு