என்னை மாதிரி கோபக்காரனை வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்க முடியாது -பாலாஜி: ‘பிக் பாஸ் 2’ நிகழ்ச்சியில் இன்று (22.06.2018)

x