ஊழல் குற்றச்சாட்டு இல்லாத ஒரே கட்சி பாஜக: ஆர்கே நகரில் தமிழிசை