"நான் யாருக்கும் அஞ்சாதவள்" - நடிகை அஞ்சலி அதிரடி.