உங்கள் பார்வையில் எது பெஸ்ட்?

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான படங்களில், உங்கள் பார்வையில் சிறந்தது என கருதுவது...
ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் - 52%
ஜப்பான் - 7%
கிடா - 29%
ரெய்டு - 12%

Related Articles

x