விஷால் நடித்த படங்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த படம் எது?

விஷால் நடித்த படங்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த படம் எது?
செல்லமே - 2%
சண்டக்கோழி - 37%
திமிரு - 6%
தாமிரபரணி - 9%
அவன் இவன் - 9%
பாண்டியநாடு - 12%
துப்பறிவாளன் - 15%
இரும்புத்திரை - 10%