அரசு ஊழியர்கள் கோரிக்கை எத்தகையது?

ஊரடங்கு காலத்தில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்காக கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது...
நியாயமானது - 74%
தேவையற்றது - 14%
பரிசீலிக்கத்தக்கது - 12%