ராஜ்நாத் சிங் கருத்து எத்தகையது?

காஷ்மீரில் தீவிரவாத சம்பவங்கள் கணிசமாக குறைந்துள்ளன என்று மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியிருப்பது...
நம்பத்தகுந்தது - 32%
நம்பத்தகுந்ததல்ல - 48%
வழக்கமானது - 20%