க.நாகப்பன்
பத்திரிகையாளர்
1 follower(s)
 
பற்றி

சினிமா, கல்வி, குழந்தைகள் நலன், உடல்நலம் குறித்து எழுதுபவர். உதிரன் என்கிற பெயரில் திரை விமர்சனம் எழுதி வருகிறார்.

எழுதிய கட்டுரைகள்

x