எஸ்.ராஜா செல்லம்
 
பற்றி

எஸ். ராஜாசெல்வம் - பிறந்து, வளர்ந்தது சேலம் மாவட்டம். / 17-வது ஆண்டில் ஊடகத் துறை பணி. /எளிய மக்களின் குரல்களை தொடர்ந்து பதிவு செய்வது உட்பட அனைத்து துறை சார்ந்தும் எழுதி வருகிறேன்.

எழுதிய கட்டுரைகள்

x