இந்து குணசேகர்
உதவி ஆசிரியர்
4 follower(s)
 
பற்றி

7 ஆண்டு பணி அனுபவம் உள்ள பத்திரிகையாளர். பெண்கள், குழந்தைகள், கால நிலைமாற்றம், பாலின சமத்துவம்..குறித்து தொடர்ந்து எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன்.

எழுதிய கட்டுரைகள்

x