அ.முன்னடியான்
3 follower(s)
 
பற்றி

அ. முன்னடியான், புதுச்சேரி பதிப்பு செய்தியாளர், கல்வி, வேளாண்மை, அரசியல் உள்ளிட்ட செய்திகளில் ஆர்வம். பொதுமக்கள் பிரச்சனை சார்ந்த செய்திகள், கட்டுரைகள் கொடுப்பதில் முன்னுரிமை. புகைப்படம் எடுப்பதிலும் ஆர்வம் உண்டு.

எழுதிய கட்டுரைகள்

x