சி.எஸ். ஆறுமுகம்
 
பற்றி

நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் கோட்டத்துக்குட்பட்ட செய்தியாளராக கடந்த 2022-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழிலில் பணியாற்றி வருகிறேன். பெயர்: சி.எஸ். ஆறுமுகம்

எழுதிய கட்டுரைகள்

x