செ. ஞானபிரகாஷ்
2 follower(s)
 
பற்றி

புதுச்சேரி பதிப்பு தலைமை செய்தியாளர், கல்வி, மருத்துவம், அரசியல், மக்கள் பாதிப்புகளை ஆட்சியாளர்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்வது தொடர்பான கட்டுரைகள் மற்றும் செய்திகளுக்கு முன்னுரிமை. நவீன இலக்கியம், திரைப்பட விமர்சனங்களில் அதீத நாட்டம். தற்போது புகைப்படங்கள், விடியோ எடுப்பதிலும் தனிவிருப்பம்

எழுதிய கட்டுரைகள்

x