Published on : 17 Sep 2022 13:25 pm

8 சிவிங்கிப் புலிகளையும் வனத்தில் திறந்துவிட்ட பிரதமர் மோடி - புகைப்படத் தொகுப்பு

Published on : 17 Sep 2022 13:25 pm

1 / 12

நமீபியாவில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட 8 சிவிங்கிப் புலிகளையும் மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் குனோ தேசிய பூங்காவில் பிரதமர் மோடி சனிக்கிழமை திறந்துவிட்டார்.

2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Recently Added

More From This Category

x