Published on : 18 May 2022 20:56 pm

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினம் | இலங்கையில் தமிழர்களும் சிங்களர்களும் இணைந்து அஞ்சலி - புகைப்படத் தொகுப்பு

Published on : 18 May 2022 20:56 pm

1 / 13

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினம் அனுசரிப்பு | தொகுப்பு: எஸ்.முஹம்மது ராஃபி

2 / 13

முள்ளிவாய்க்காலில் நினைவுச் சுடர் ஏற்றப்படுகிறது.

3 / 13

முள்ளிவாய்க்காலில் நடைபெற்ற அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதி.

4 / 13

முள்ளிவாய்க்காலில் நடைபெற்ற அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில் உறவை பறிகொடுத்த தாய்.

5 / 13

முள்ளிவாய்க்காலில் நடைபெற்ற அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில் உறவை பறிகொடுத்த தாய்மார்கள்.

6 / 13

முள்ளிவாய்க்காலில் நடைபெற்ற அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில் உறவை பறிகொடுத்த தாய்

7 / 13

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி

8 / 13

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி

9 / 13

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி

10 / 13

கொழும்புவில் உள்ள காலிமுகத் திடலில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி

11 / 13

கொழும்புவில் உள்ள காலிமுகத் திடலில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி

12 / 13

கொழும்புவில் உள்ள காலிமுகத் திடலில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி

13 / 13

கொழும்புவில் உள்ள காலிமுகத் திடல் கடலில் நடைபெற்ற மலரஞ்சலி.

Recently Added

More From This Category

x