> இயக்குநர் ஆனந்த் ஷங்கர் திருமண வரவேற்பில் கலந்துகொண்ட பிரபலங்கள்