> பார்த்தசாரதி கோயிலில் நரசிம்ம சுவாமி பிரம்மோற்ஸவம்